REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIZJOSPACE

§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług i sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod domeną: https://fizjospace.pl/sklep/

Właścicielem i administratorem jest:
Fizjospace Iwona Wąsowska
ul. Puławska 29
02-508 Warszawa
NIP: 536 184 31 13

2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail kontakt@fizjospace.pl.
3. W ramach Sklepu Internetowego Sprzedawca świadczy usługi sprzedaży kart podarunkowych;
4. Wszelkie nazwy, znaki towarowe i oznaczenia Produktów umieszczone w ramach Sklepu Internetowego są znakami ich właścicieli objętymi ochroną prawną;
5. Informacja o Produktach umieszczona w ramach Sklepu Internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§2. Sposób składania zamówienia
1. Klient może zamówić tylko jedną sztukę danej karty podarunkowej.
2. W przypadku zakupu karty podarunkowej towar udostępniany jest online oraz po podaniu danych do wysyłki w oddzielnej wiadomości email na adres kontakt@fizjospace.pl wysłany przesyłką kurierską InPost lub poprzez paczkomat InPost.
3. Na stronie produktowej każdego vouchera Sklep Internetowy zamieści informację określającą format, w którym plik cyfrowy został zapisany.
4. Każda karta podarunkowa zakupiona w sklepie internetowym można uruchomić na dowolnym urządzeniu obsługującym format, w którym plik cyfrowy został pobrany.
5. Ceny podane w sklepie internetowym są określone w walucie – PLN – i są cenami brutto.

§3. Warunki realizacji zamówienia
1. Zamówienie zawierające kartę podarunkową zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania od podmiotu realizującego płatność elektroniczną potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.
2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Sklep Internetowy prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:
a) potwierdzenie otrzymania płatności;
b) informacje odnośnie sposobu pobrania karty podarunkowej;
c) daty ważności karty podarunkowej
d) numeru karty podarunkowej

3. Jeśli zrealizowanie zamówienie nie jest możliwe, Sklep Internetowy poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie Sklep Internetowy dokona zwrotu wpłaconych środków.
4. Realizację vouchera należy rozpocząć w ciągu 60 dni od daty zakupu i zakończyć realizację w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu.

§4. Odstąpienie od umowy
1. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania pliku cyfrowego ze Sklepu Internetowego. Sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§5. Zasady korzystania z karty podarunkowej
1. Zakupione i opłacone karty podarunkowe będą dostępne dla Klienta na stronie potwierdzającej złożenie zamówienia produktu. Link do strony zostanie wysłany poprzez wiadomość e-mail i będzie dostępny przez 30 dni.
2. W celu pobrania karty podarunkowej należy kliknąć na przycisk „Pobierz” znajdujący przy produkcie. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik.
3. Zaleca się zapisywanie kart podarunkowych na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sklep nie świadczy usługi przechowywania zakupionych plików cyfrowych, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania tych plików na odrębnym nośniku pamięci.
4. Wszystkie karty podarunkowe oferowane przez Sklep Internetowy są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.
5. Klient ma prawo korzystać z kart podarunkowych wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
6. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
a) rozpowszechniania kart podarunkowych lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;
b) utrwalania lub zwielokrotniania kart podarunkowych w celu ich rozpowszechniania;
c) komercyjnego wykorzystywania kart podarunkowych w jakikolwiek sposób.
7. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z kart podarunkowych w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.

§6. Reklamacje
1. Klient może zgłosić reklamacje do Sklepu Internetowego , w szczególności w przypadku, gdy:
a) zakupiona karta podarunkowa okaże się uszkodzona;
b) w ciągu 48 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej za kartę podarunkową nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
2. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych.

§7. Postanowienia końcowe
1. W przypadku sprzeczności z regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego załącznika.
2. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym załączniku stosuje się postanowienia regulaminu.

© Copyright 2022 - Fizjospace - gabinet masażu Warszawa Mokotów. Masaż Warszawa
Polityka prywatności
Translate »