REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIZJOSPACE

§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług i sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod domeną: https://fizjospace.pl/sklep/

Właścicielem i administratorem jest:
Fizjospace Iwona Wąsowska
ul. Puławska 29
02-508 Warszawa
NIP: 536 184 31 13

2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail kontakt@fizjospace.pl.
3. W ramach Sklepu Internetowego Sprzedawca świadczy usługi sprzedaży ebooków;
4. Wszelkie nazwy, znaki towarowe i oznaczenia Produktów umieszczone w ramach Sklepu Internetowego są znakami ich właścicieli objętymi ochroną prawną;
5. Informacja o Produktach umieszczona w ramach Sklepu Internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§2. Sposób składania zamówienia
1. Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu e-booka lub pliku.
2. W przypadku zakupu e-booka lub pliku, towar udostępniany jest na stronie potwierdzającej złożenie zamówienia.
3. Na stronie produktowej każdego e-booka lub pliku Sklep Internetowy zamieści informację określającą format, w którym plik cyfrowy został zapisany.
4. Każdy e-book lub plik zakupiony w sklepie internetowym można uruchomić na dowolnym urządzeniu obsługującym format, w którym plik cyfrowy został pobrany.
5. Ceny podane w sklepie internetowym są określone w walucie – PLN – i są cenami brutto.

§3. Warunki realizacji zamówienia
1. Zamówienie zawierające e-book lub pliki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania od podmiotu realizującego płatność elektroniczną potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.
2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Sklep Internetowy prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:
a) potwierdzenie otrzymania płatności;
b) informacje odnośnie sposobu pobrania e-booka lub pliku.
3. Jeśli zrealizowanie zamówienie nie jest możliwe, Sklep Internetowy poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie Sklep Internetowy dokona zwrotu wpłaconych środków.
§4. Odstąpienie od umowy
1. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania pliku cyfrowego ze Sklepu Internetowego. Sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§5. Zasady korzystania z ebooków i plików
1. Zakupione i opłacone ebooki i pliki będą dostępne dla Klienta na stronie potwierdzającej złożenie zamówienia produktu. Link do strony zostanie wysłany poprzez wiadomość e-mail i będzie dostępny przez 30 dni.
2. W celu pobrania e-booka lub pliku należy kliknąć na przycisk „Pobierz” znajdujący przy produkcie. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik.
3. Zaleca się zapisywanie ebooków i pliku na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sklep nie świadczy usługi przechowywania zakupionych plików cyfrowych w księgarni internetowej, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania tych plików na odrębnym nośniku pamięci.
4. Wszystkie e-booki i pliki oferowane przez Sklep Internetowy są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.
5. Klient ma prawo korzystać z e-booków i plików wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
6. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
a) rozpowszechniania e-booków i plików lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;
b) utrwalania lub zwielokrotniania e-booków i plików w celu ich rozpowszechniania;
c) komercyjnego wykorzystywania e-booków i plików w jakikolwiek sposób.
7. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z e-booków i plików w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.

§6. Reklamacje
1. Klient może zgłosić reklamacje do Sklepu Internetowego , w szczególności w przypadku, gdy:
a) zakupiony e-book lub plik okaże się uszkodzony;
b) w ciągu 48 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej za ebook lub plik nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
2. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych.

§7. Postanowienia końcowe
1. W przypadku sprzeczności z regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego załącznika.
2. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym załączniku stosuje się postanowienia regulaminu.

© Copyright 2022 - Fizjospace - gabinet masażu Warszawa Mokotów. Masaż Warszawa
Polityka prywatności
Translate »